Bieg Razem dla Macieja w Białych Błotach, od 10.00

Bieg Razem dla Macieja Białe Błota 16.03.2019

Regulamin biegu Razem dla MACIEJA

1. Postanowienia ogólne:
Wszystkie biegi na Orliku przy Szkole Podstawowej im. J. Verne’a w Białych Błotach są
biegami charytatywnymi.
Odbędą się następujące rodzaje biegów:
bieg dzieci w wieku przedszkolnym na dystansie 100 m
bieg uczniów klasy I na dystansie 200m
bieg uczniów klasy II na dystansie 300m
bieg uczniów klasy III na dystansie 300m
bieg uczniów klasy IV na dystansie 400m
bieg uczniów klasy V-VI na dystansie 600m
bieg uczniów klasyVII-, VIII i III gimnazjum na dystansie 1000m
bieg otwarty dla kobiet na dystansie 1500m
bieg otwarty dla mężczyzn na dystansie 3000m
Wszystkie biegi dziecięce odbędą się z podziałem na chłopców i dziewczynki. Dzieci w wieku przedszkolnym mają możliwość pokonania trasy z pomocą osoby dorosłej. Dobór kategorii klasowej leży po stronie zapisującego dziecko rodzica.
Rodzic bierze pełną odpowiedzialność za udział dziecka w biegu, znając dystans, możliwości indywidualne dziecka i jego stan zdrowia.
Organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. J. Verne’a w Białych Błotach,
osoba odpowiedzialna Danuta Gapińska tel. 603202903, danuta.gapinska@o2.pl, Monika Jabłońska tel. 508465892

2.  Termin i miejsce:
Biegi rozegrane będą 16 marca 2019r. w godz. 10:00 – 13:00 (10.00 rozgrzewka, biegi
dziecięce godz. 10:15 i 12.15, biegi dla dorosłych ok. godz.12.30)
Start i meta wszystkich biegów odbędzie się na Orliku przy Szkole Podstawowej
im. J. Verne’a w Białych Błotach ul. Centralna 27B.

3. Cele biegu:
popularyzacja sportu i zdrowej rywalizacji szczególnie wśród dzieci i młodzieży
przekazanie dzieciom idei solidarności i idei pomocy innym
pomoc finansowa dla Macieja Wydrzyńskiego chorego na nowotwór mózgu

4.  Opłata startowa
Wpisowe w wysokości min. 1 zł uczestnicy wpłacają na podane konto fundacji lub zasilają
zbiórkę do puszek w dniu biegu.
5. Warunki uczestnictwa:
prawo startu mają osoby dorosłe i dzieci, których opiekunowie prawni podpiszą wymagane przez Organizatora Oświadczenie i dostarczą je na miejscu startu Akcji.
wymagane jest też dokonanie opłaty startowej jako darowizny na konto fundacji Macieja lub do puszki w czasie zbiórki przed biegiem przy przekazaniu Oświadczenia.
dopuszcza się do uczestnictwa w biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem (rodzic w przypadku dziecka) na formularzu przygotowanym przez Organizatora.
biegi odbędą się na bieżni, obowiązuje strój sportowy, dostosowany do warunków pogodowych.
Oświadczenie:
– akceptacja regulaminu
– dane uczestnika
– zgoda na uczestnictwo dziecka i odpowiedzialność rodzica
– oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika pozwalającym na udział w biegu
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu promocji biegu

6. Klasyfikacje:
Wyłoniona będzie pierwsza trójka w każdym z biegów.

7 . Nagrody i trofea:
Zwycięzcy na wszystkich trasach otrzymają drobne upominki w zależności od hojności sponsorów. Pierwsza trójka w każdym z biegów zostanie wyróżniona medalem.
Pamiętajmy, że wszystkie biegi są charytatywne i startujemy po to, aby pomóc i zjednoczyć
się dla Macieja.

8. Postanowienia końcowe:

Uczestnik powinien 15 min przed biegiem zgłosić swoją obecność i dostarczyć pisemną
zgodę na udział w biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem biegu.
Uczestnicy biegów i ich rodzice wyrażają zgodę na publikowanie wizerunku w celach promocji biegu.

 

ZAPISY: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5s6Ps7APk4d4EHi6i4bczPGwfzDKMhmTJUOwrxAZgr-EUuw/viewform?fbclid=IwAR2N9UzFfAd_ZT-1BgTYTyUwWmQygV4zfpXH6OrjX05-6G0RkdrucjFnktw