Koncert dzieci szkoły Res Facta Musica na Zamku w Golubiu Dobrzyniu, godz. 18.00

Na Zamku Golubskim chcemy przywitać wiosnę razem z dziećmi i młodzieżą z naszego regionu. 
15 marca 2019 Zamek Golubski zaprasza na koncert Szkoły Muzycznej

PROGRAM KONCERTU:
Cokors of the wind from Walt Disney’s Pocahontas
F. Seitz Koncert G-dur, cz.III op. 13 nr 2
A. Dvorak Humoresque
L. van Beethoven Menuet G-dur ( Book 2)
G. F. Handel Chorus from Judas Maccabaeus
J. S. Bach Menuet 2 i 1
T. H. Bayly Long long ago
May Song
O come, little children
Song of the wind
Lightly Row
Twinkle twinkle Little Star

Zamek Golubski

Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego

 ul. PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyń,

www.zamekgolub.pl