PKO Bydgoski Festiwal Biegowy – Zawody dla dzieci

Już 27 maja 2018 roku zapraszamy na trzeci PKO Bydgoski Festiwal Biegowy!

W ramach 3. PKO Bydgoskiego Festiwalu Biegowego odbędą się:
• Rywalizacja biegowa na dystansach 10 km oraz półmaratonu
• Konkurencje biegowe na krótszych dystansach
• Biegi dla dzieci i młodzieży oraz animacje sportowe
• Zawody rolkarskie

Podczas PKO Bydgoskiego Festiwalu Biegowego mają miejsce również imprezy towarzyszące w tym Food Truck Festiwal – najsmaczniejszy festiwal w Polsce!

Centrum Festiwalu, Start i Meta zlokalizowane są na terenie Stadionu Zawisza w Bydgoszczy.

PKO Bydgoski Festiwal Biegowy uzyskał tytuł „Biegowe Wydarzenie Roku 2015/2016” na Gali w Krynicy-Zdroju, pokonując 123 imprezy biegowe z całego kraju

PKO Bydgoski Festiwal Biegowy odbył się po raz pierwszy w maju 2016 roku i zgromadził ponad 2500 zawodników. W drugiej edycji brało udział już ponad 3000 uczestników, w tym setki dzieci i młodzieży.

PKO Bydgoski Festiwal Biegowy posiada certyfikat Trzech Gwiazdek organizacji European Athletics w ramach europejskiego projektu – „Running for All”.

Zgłoszenia do udziału >> TUTAJ

Więcej informacji na: PKOBFB.pl 

Zapraszamy!

HARMONOGRAM IMPREZY DLA DZIECI

PKO Bydgoski Festiwal Biegowy
27 maja 2018 – Zawody dla dzieci

1. Cel Imprezy:
 popularyzacja Lekkiej Atletyki wśród dzieci i młodzież ze szkół Województwa Kujawsko
Pomorskiego oraz Bydgoszczy.
 promowanie aktywności fizycznej
 umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej
 wyłonienie Mistrzów w poszczególnych konkurencjach:
– biegu sprinterskim na dystansie 60m
– biegu sprinterskim przez płotki bieg na dystansie 50 m z 4 płotkami
– skoku w dal z miejsca
– rzut mini oszczepem
– rzut piłka lekarską zza głowy w przód
– biegu wytrzymałościowym na dystansie 400m
2. Organizator:
 Stowarzyszenie Maraton Bydgoski
 Akademia Biegania Sprint
3. Współorganizator:
 CWZS Zawisza Bydgoszcz – Stowarzyszenie Lekkoatletyczne
4. Termin i Miejsce:
 27.05.2018 stadion CWZS Zawisza Bydgoszcz im Zdzisława Krzyszkowiaka
 zawody rozpoczynają się o godzinie 11.00
 zbiórka i zapisy od godziny 9.00 do 10.30
5. Zasady Uczestnictwa:
 W zawodach może uczestniczyć każde dziecko, które zostanie zgłoszone do zawodów
przez rodzica, nauczyciela w-f lub innego opiekuna za zgoda rodziców
 W zawodach udział biorą dzieci klas 4-6 Szkoły Podstawowej.
 Każde zgłoszone dziecko może startować tylko w jednej konkurencji.
 Udział w jednej konkurencji wyklucza udział w drugiej.
 Każdy uczestnik zawodów otrzymuje medal, dyplom, słodki upominek.
 Zwycięscy poszczególnych konkurencji z podziałem na dziewczęta i chłopców otrzymują
nagrodę niespodziankę.
6. Zgłoszenia:
 Zgłoszenia dokonujemy w biurze zawodów w dniu zawodów.
 Zgłoszenia można dokonać w biurze zawodów przed zawodami.
 Biuro zawodów będzie czynne od godz. 9.00 do 10.30
 Zgłoszenia dokonujemy poprzez podanie imienia i nazwiska, rocznika, Nr szkoły i nr
telefonu do rodziców.
 podanie listy zbiorczej drużyny, reprezentacji.
 Druki dołączone do regulaminu oraz można je pobrać ze strony internetowej Bydgoskiego
Festiwalu Biegowego PKO: www.pkobydgoskifestiwalbiegowy.pl lub wypełnić w dniu zawodów
w biurze zawodów.
7. Zasady rozgrywania konkurencji:
 Bieg sprinterski 60m: uczestnicy biegną po 6 z bloków startowych, po swoich torach na
dystansie 60m. Pomiar dokonywany stoperem, czas mierzony jest zwycięscy najlepszy wynik
zapisywany.
 Bieg 50m przez płotki: uczestnicy biegną na dystansie 50m przez płotki, start z bloków
startowych po swoich torach. Pierwszy płotek ustawiony10m od startu, rozstaw płotków 10m,
wybieg do mety 10m. na dystansie 50m rozstawionych będą 4 płotki. Pomiar dokonywany
stoperem, czas mierzony jest zwycięscy, najlepszy wynik zapisywany.
 Skok w dal z miejsca: Każdy zawodnik ma 2próby, które wykonuje zza wyznaczonej linii z
lądowaniem na materac. Zaznaczany jest najdalszy skok ze wszystkich uczestników, który
decyduje kto zwyciężył. W przypadku gdy dwóch zawodników uzyska taka sama odległość o
kolejności decyduje dodatkowy skok, który oddaje każdy z zawodników.
 Rzut mini oszczepem: rzut odbywa się oszczepem piankowym, specjalnie przygotowanym
do tego celu zawodów. Każdy zawodnik ma 2 próby, rzuty. Zaznaczany jest najdalszy rzut ze
wszystkich uczestników, który decyduje kto zwyciężył. W przypadku gdy dwóch zawodników
uzyska taka sama odległość o kolejności decyduje dodatkowy rzut, który oddaje każdy z
zawodników.
 Rzut piłka lekarską zza głowy:
– rzut odbywa się piłka lekarską klasy 4 – 1kg,
– kasy 5 -2kg,
– klasy 6 -3kg
Każdy zawodnik ma 2 próby, rzuty.
Zaznaczany jest najdalszy rzut w danym roczniku ze wszystkich uczestników, który decyduje
kto zwyciężył. W przypadku gdy dwóch zawodników uzyska taka sama odległość o kolejności
decyduje dodatkowy rzut, który oddaje każdy z zawodników.
 Bieg wytrzymałościowy: odbywać się będziena dystansie 400m. Bieg będzie rozgrywany ze
startu wspólnego, o ostatecznej kolejności decydować będzie kolejność wbiegania na metę.
Przy dużej liczbie startujących będą układane serie, wtedy pomiar będzie stoperem, czas
będzie mierzony wygranym poszczególnych serii, zapisywany. Później na podstawie tych
czasów wyłoni się najlepszego zawodnika w poszczególnym roczniku.
8. Klasyfikacje:
 Podczas zawodów będą prowadzone klasyfikacje w poszczególnych kategoriach
wiekowych:
– klasy 4 dziewczynki i chłopcy
– klasa 5 dziewczynki i chłopcy
– klasa 6 dziewczynki i chłopcy
9. Nagrody:
 Każde dziecko startujące w zawodach otrzyma medal, dyplom i słodki upominek.
 Zwycięscy poszczególnych konkurencji otrzymają nagrodę niespodziankę
 Dekoracja zwycięzców odbędzie się po zakończeniu zawodów na trybunie główne\
10. Zasady finansowania:
 Zawody dla startujących dzieci są całkowicie bezpłatne
.
11. Postanowienia końcowe:
 Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne
 Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zgłaszających rodziców, innych
opiekunów oraz szkół.
 Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe.

 

 

źródło: http://www.pkobydgoskifestiwalbiegowy.pl/