V OTWARTE MISTRZOSTWA MIASTA BYDGOSZCZY DZIECI W JUDO, od godz. 9.00

V OTWARTE MISTRZOSTWA MIASTA BYDGOSZCZY DZIECI W JUDO
 9 marca 2019

od 09:00 do 17:00

Judo Bydgoszcz BKS
ul. Cicha 59, 85-650 Bydgoszcz

 

I TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Zespół Szkół Nr 9 w Bydgoszczy, przy ul. Cichej 59
9 marca 2019 – sobota.

II ORGANIZATOR:

 Bydgoski Klub Sportowy Judo,
 Kujawsko-Pomorski kręgowy Związek Judo w Toruniu,

III OPŁATA STARTOWA:

35 zł od zawodnika,

IV NAGRODY:

Indywidualne miejsca
I-III – medale,
I-V dyplomy
Puchary dla najlepszej zawodniczki, zawodnika ( w każdej kategorii wiekowej )

V KATEGORIE WIEKOWE:

Dzieci rocznik 2006/2007
Chłopcy: kat.wagowe- 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, +60 kg
Dziewczynki: kat. wagowe- 26, 30, 34, 37, 40, 44, 48, 52, +52k kg

Dzieci rocznik 2008/2009
Chłopcy: kat.wagowe- 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 50, 55, +55 kg
Dziewczynki: kat. wagowe- 22, 25, 28, 31, 34, 37, 42, +42 kg

Dzieci rocznik 2010/2011
Chłopcy: kat.wagowe- 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, +36 kg
Dziewczynki: kat. wagowe- 19, 22, 25, 28, 31, 34, + 34 kg

VI PROGRAM ZAWODÓW:

9 marca
godz. 9.00 – 9.45 waga rocznika 2010/2011

(sobota) godz.10.30 uroczyste otwarcie zawodów

godz. 10.45 rozpoczęcie walk rocznik 2010/2011

godz. 12.30 – 13.00 waga rocznika 2008/2009

godz. 13.30 rozpoczęcie walk rocznik 2008/2009

godz 14.30 – 15.00 waga rocznika 2006/2007

godz 15.30 rozpoczęcie walk rocznik 2006/2007

Dekoracja zaraz po zakończonych walkach w poszczególnych kategoriach wagowych.

VII ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW:

Zgłoszenie do zawodów dokonuje się drogą elektroniczną na adres email :
zawodybksjudo@wp.pl do dnia 7 marca 2019.

Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, kat.wagowa oraz nazwa Klubu.
Zwodnicy maja prawo startu w starszej kategorii wiekowej po opłaceniu dwa razy startowego za zgodą rodziców i trenera.
Zastrzega się możliwość łączenia kategorii wagowej w przypadku małej ilości zawodników.
Prosimy o przybycie na godzinę rozpoczęcia wagi, a nie na jej zakończenia.
Prosimy również o wyrozumiałość jeśli powyższe godziny zostaną zachwiane ponieważ trudno jest przewidzieć ile osób zgłosi się do turnieju i ile potrwają walki.

VIII SPRAWY RÓŻNE :

Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem i przepisami PZJ Warszawa na 5 matach.
Tolerancji wagowych nie ma.
Warunkiem startu są aktualne badania lekarskie lub zgoda rodziców/opiekunów prawnych.
Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenia NW.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tyt. NW.
Czas walki dzieci 2min czas ciągły, dogrywka 0,5 min – w rocznikach 2008/2009/2010/2011 W rocznikach 2006/2007 czas walki dzieci 2min czas ciągły, dogrywka 1 min.

Techniki zabronione :
Dźwignie, duszenia, rzuty z kolan, rzuty poświęcenia, rzuty za samą głowę,
zgodnie z obowiązującymi przepisami PZJ.

IX DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELĄ:
Grzegorz Dubicki 607-747-225
Monika Madej 531-001-111

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

 

 

źródło:https://web.facebook.com/events/370499370432432/