Przedszkole Niepubliczne MUNGO Akademia MUNGO

Przedszkole Niepubliczne MUNGO działa od 2009 roku i jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wydział Edukacji miasta Bydgoszcz.
Przedszkole podlega pod Ministerstwo Edukacji Narodowej

  • W naszym Przedszkolu łączymy wiedzę i nowoczesność ze zdrowym stylem życia. W sposób szczególny troszczymy się o prawidłowe odżywianie, właściwą sylwetkę i sprawność fizyczną dzieci.

  •  Naszym dzieciom dajemy możliwość rozwijania zainteresowań, dzielenia się pomysłami, podejmowania decyzji i poznawania konsekwencji dokonywanych wyborów. Dzieci mają możliwość doświadczania, eksperymentowania i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na zadawane pytania.
  •  Zwracamy uwagę na to, by żadne dziecko nie czuło się dyskryminowane ze względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie. Naszych podopiecznych uczymy jakie postawy i zachowania są dobre, a jakie złe.

www.mungo.pl

mail: biuro@mungo.pl

tel. 509 915 912

ul. Moniuszki 7 (obok lecznicy Kora)