BGŻ Optima – Lokata Bezkarna


Lokata Bezkarna 3,5%
– od 1000 do 20 000 zł

Jedna lokata 
– Można założyć tylko 1 Lokatę Bezkarną. Po jej zakończeniu naliczone odsetki pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych przekażemy na konto oszczędnościowe w BGŻOptima.

100% wypłata odsetek
– W przypadku zerwania Lokaty Bezkarnej przed terminem zapadalności zwrócimy kapitał oraz wypłacimy odsetki w kwocie równej 100% kwoty odsetek naliczonych od dnia otwarcia Rachunku Lokaty  do dnia poprzedzającego dzień zerwania lokaty włącznie, pomniejszonych o podatek od zysków kapitałowych.
3 miesięczny okres
– Lokata Bezkarna jest lokatą terminową 3-miesięczną, nieodnawialną, otwieraną w złotych polskich.

Lokata dedykowana jest Nowym Klientom i można ją otworzyć wyłącznie na etapie składnia Wniosku o otwarcie Indywidualnego Konta BGŻOptima. Nie jest dostępna w ramach Konta Wspólnego BGŻOptima i Konta BGŻOptima Junior.