Bydgoska Karta Rodzinna – Bydgoska Rodzina 3+

„Program Bydgoska Rodzina 3+ jest jednym z elementów polityki społecznej Miasta. Ma on na celu przede wszystkim promowanie modelu dużej rodziny i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz dążenie do tworzenia w mieście klimatu sprzyjającego wychowywaniu dzieci i docenienie trudu podejmowanego przez rodziców. Program Bydgoska Rodzina 3+ ma na celu wzmacnianie dużej rodziny oraz wspieranie w realizacji zdolności, umiejętności i zainteresowań ich członków. W programie uczestniczyć będą duże rodziny zamieszkujące na terenie Miasta Bydgoszczy. Uczestnictwo w programie umożliwi im korzystanie z wielu ulg i zniżek w wielu sferach życia oferowanych przez instytucje miejskie oraz partnerów prywatnych, którzy zdecydują się przystąpić do programu na zasadzie porozumienia. Program będzie koordynowany przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy, a środki niezbędne na wprowadzenie Programu w życie, oraz realizację celów programu pokrywane będą z budżetu Miasta.”

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o ofertach specjalnych przygotowanych przez Partnerów Programu Bydgoska Rodzina 3 plus oraz informacje dla rodzin

KLIK

i przejdź do Oficjalnego Serwisu Bydgoszczy

AKTUALNA LISTA FIRM OFERUJĄCYCH ZNIŻKI W PROGRAMIE BYDGOSKA RODZINA 3+

KLIK