Centrum Kultury Miejskiej Dystrykt

Centrum Kultury Miejskiej Dystrykt wraz z partnerami zaprasza dzieci i młodzież do Klubów Młodzieżowych finansowanych w ramach środków Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki”

Uczestnikami klubu może być młodzież w wieku 8-16 lat pochodząca z obszaru LSR – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (dzielnice: Okole, Śródmieście, Wilczak, Bocianowo, Błonie)  rodzin borykających się z problemami (np. ubogich lub korzystających z MOPS, rodzin z problemem alkoholowym itd.). Członkami Klubu mogą być też dzieci z niepełnosprawnością lub rodzin gdzie z powodu niepełnosprawności któregoś z dzieci przynajmniej jeden rodzic nie pracuje.

 

W programie klubu min:

• Obozy survivalowe (starsze dzieci)
• Zajęcia z lektorem j.angielskiego (grupa młodsza)
• Warsztaty kulinarne z dietetykiem
• Zajęcia sportowe (np. sporty zespołowe, sporty walki)
• Warsztaty pierwszej pomocy
• Zajęcia kulturalne (min. teatralne, fotograficzne, filmowe)
• Sesje gier planszowych i RPG
• Wyjścia do kina

 

Wsparcie dostosowywane jest do grupy wiekowej i indywidualnych preferencji. Rekrutacja prowadzona jest dla dwóch grup wiekowych (Dzieci: 9-12 lat (LauxMed), Młodzież: 13-16 lat (ICF). Udział w projekcie jest bezpłatny a projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

www.dystryktcentrum.com