Centuś – Przedszkole Niepubliczne

Szanowni Państwo, jeśli chcecie aby Wasze dziecko

 

  • rozwinęło samodzielność i wiarę we własne siły,
  • wypracowało zamiłowanie do ciszy i porządku,
  • wypracowało postawę posłuszeństwa opartego na swobodnej decyzji, a nie na zewnętrznym przymusie,
  • uniezależniło się od nagrody,
  • nabyło postawę wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
  • było zainteresowane rzeczywistością i otaczającym je światem,
  • miało poczucie własnej wartości,
  • było kreatywne, pracowite i skoncentrowane na działaniu,
  • miało ukształtowaną postawę proekologiczną i pokojową,

 

to doskonale trafiliście,

Przedszkole Centuś to miejsce w którym najważniejszy jest rozwój Państwa dziecka, by żyjąc w zgodzie z fundamentalnymi wartościami jakimi są miłość, dobro, wolność prawda, piękno, brało odpowiedzialność za siebie i innych.

 

Pragniemy rozwijać talenty każdego dziecka, aby umiejętnie dzieliło się nimi z otaczającym go światem.

 

Wizja naszego przedszkola oparta jest na mocnym fundamencie zasad etyki. Pragniemy stworzyć przedszkole, gdzie dzieci doświadczą akceptacji i będą traktowane z miłością wypływającą z miłości bliźniego, będą  chwalone za swoje osiągnięcia. Wierzymy, że na takiej podstawie możemy budować przedszkole, w którym dziecko nie tylko zdobywa wiedzę, rozwija umiejętności, ale gdzie jest kształtowany jego charakter.

 

U NAS REKRUTACJA TRWA CAŁY ROK!!!

SPRAWDŹ ILE RADOŚCI MOŻEMY SPRAWIĆ TWOJEMU DZIECKU

  tel. 691 882 220

www.centus.edu.pl

Przedszkole Niepubliczne „Centuś

Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 20

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner