Fundacja „NOWE POKOLENIE” w hołdzie Janowi Pawłowi II

Celem Fundacji jest głównie krzewienie kultury artystycznej oraz promocja twórczości dzieci i młodzieży wśród szerokiego grona publiczności.

Fundacja „Nowe Pokolenie” jest pomysłodawcą i organizatorem:

– Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc;

– Warsztatów Artystycznych „Radosne Serca”;

– Bezpłatnych Projektów Terapeutycznych dla dzieci i rodziców

– Interdyscyplinarnych Warsztatów z Książką Czytamy i Działamy

Fundacja „Nowe Pokolenie” jest organem założycielskim:
– Domu Edukacyjno-Kulturalnego „REGNUM” wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bydgoszczy pod numerem 1/2009.

– Przedszkola Niepublicznego „Przedszkolna Chatka” wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bydgoszczy pod numerem 31/2010.

– Rodzinnej Kawiarni z salą zabaw Kogel Mogel

Fundacja „Nowe Pokolenie” Jest organizacją pożytku publicznego o charakterze non – profit, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000234725

 

FUNDACJA „NOWE POKOLENIE”
w hołdzie Janowi Pawłowi II

ul. A.G. Siedleckiego 12, Bydgoszcz

tel.: 793-101-280

e-mail: [email protected]
www.nowe-pokolenie.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00