Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bydgoszczy

AKTUALNA OFERTA ZAJĘĆ 2017/2018 (klik)

 

„Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 jest placówką wychowania pozaszkolnego, która realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne określone w Ustawie o systemie oświaty. Wspieramy rodzinne wzory spędzania wolnego czasu poprzez organizację przedsięwzięć i zajęć kulturalnych o charakterze masowym.”

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 im. dr Henryka Jordana
ul. Stanisława Leszczyńskiego 42
85-137 Bydgoszcz
tel./fax. (52) 373-17-95

kontakt w sprawie planu zajęć, organizowanych imprez:
[email protected]

www.mdk2.bydgoszcz.pl

Filia Młodzieżowego Domu Kultury nr 2
przy Gimnazjum Nr 20
ul. Karpacka 30
85-164 Bydgoszcz