Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Bydgoszczy

 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 jest placówką wychowania pozaszkolnego.Posiada status jednostki samorządowej podległej Wydziałowi Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy.

MDK 5 działa w blisko osiemdziesięciotysięcznej dzielnicy Bydgoszczy – Fordonie, na Osiedlu Przylesie. Koncepcja działalności tej placówki od początku zakłada oparcie na bazie fordońskich placówek oświatowych i tworzenie wspólnego centrum kulturalnego. Wychowankami MDK 5 są dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska dzieci w wieku przedszkolnym. Od momentu rozpoczęcia działalności liczba stałych uczestników zajęć mieści się w granicach 1200 – 1400 osób. Imprezy okolicznościowe, okazjonalne, konkursy gromadzą od 80 do 500 uczestników.

Podstawową jednostką organizacyjną MDK 5 jest stała forma zajęć:koło, sekcja, zespół ujęta w stałym, tygodniowym planie zajęć. Formy zajęć w placówce zorganizowane są w pracownie i działy. MDK 5 prowadzi również działalność o charakterze okresowym i okazjonalnym.

PROWADZIMY ZAJĘCIA : PLASTYKA, GRAFIKA i ANIMACJA, CERAMIKA, FOTOGRAFIA, MUZYKA, TANIEC, TEATR, EDUKACJA PRZEDSZKOLNA, SPORT I REKREACJA

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 5 
ul. F. Krysiewiczowej 8

tel. 52 343 47 37
tel./fax. 52 348 50 02

www.mdk5.pl
[email protected]

PLACÓWKA czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 21.00, w soboty 8.00 – 16.00

 

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner