Muzeum Kanału Bydgoskiego

Muzeum Kanału Bydgoskiego znajduje się w budynku dawnego przedszkola przy ul. Staroszkolnej,
pomiędzy IV a V śluzą, około 100 metrów od koryta starego odcinka Kanału Bydgoskiego.
W muzeum oglądać można zdjęcia i eksponaty przedstawiające Kanał Bydgoski, pracę oraz życie
codzienne toczące się nad Kanałem oraz Brdą.Ekspozycja zawiera wystawę stałą pt. „Kanał Bydgoski – historia i rola”, na której można oglądać liczne makiety śluz Kanału Bydgoskiego, obraz Christiana Rode pt. „Fryderyk Wielki oglądający plany Kanału Bydgoskiego” czy też łódź wioślarską z 1910 roku, którą pływano po Brdzie i Kanale jeszcze w II połowie XX wieku. Na drugiej wystawie stałej “Żegluga na Bydgoskim Obszarze Wodnym” zaprezentowane są modele jednostek pływających po bydgoskich wodach.

W muzeum oglądać można również ekspozycje czasowe. Dodatkowo Muzeum zajmuje się opracowywaniem oraz udostępnianiem archiwalnych materiałów związanych z Kanałem Bydgoskim, prowadzeniem warsztatów, zajęć edukacyjnych o tematyce historycznej i ekologicznej oraz organizacją spływów kajakowych.

Warsztaty historyczne dla grup zorganizowanych prowadzone są przez rekonstruktora i przybierają
formę żywiej lekcji historii. Uczestnicy mają okazję nie tylko poznać historię, ale też wysłuchać wielu
ciekawych anegdot, zobaczyć jak wyglądały stroje w minionych latach oraz zależnie od tematyki zajęć wybić monetę, strzelić z łuku czy też uszyć swój mieszek na monety.

Kanał Bydgoski jest wyjątkowym zabytkiem hydrotechniki, który odegrał olbrzymią rolę w rozwoju Bydgoszczy. Poprzez połączenie Odry i Wisły połączył drogi wodne zachodu i wschodu, co miało strategiczne znaczenie gospodarcze i wpłynęło na przekształcenie się miasta, które początkowo miało zaledwie 800 mieszkańców, w silny ośrodek przemysłowo-handlowy. Kanał Bydgoski oprócz funkcji gospodarczej pełnił rolę ośrodka społeczno-kulturalnego. Planty nad Kanałem Bydgoskim w połowie wieku XIX stały się wizytówką miasta. Powstawały tam liczne restauracje, sale taneczne, odbywały się plenery malarskie, potańcówki czy spektakle.


Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego

w Bydgoszczy
ul. Staroszkolna 10
85-209 Bydgoszcz
tel. 693 765 075
e-mail: [email protected]
www.kanalbydgoski.pl

 

Godziny i dni otwarcia:

poniedziałek – zamknięte
wtorek – piątek – 10.00 – 18.00
sobota, niedziela – 12.00-16.00

Zachęcamy do łączenia zwiedzania Muzeum z warsztatami edukacyjnymi.