Nationale Nederlanden – Ochrona Jutra


 

Warto być zapobiegliwym
Większość z nas spotkało się z sytuacją, gdy bliska osoba jest w bardzo złym stanie zdrowia lub odeszła. Zawsze towarzyszą temu ogromne emocje, jak również trudności związane ze spłatą zobowiązań kredytowych lub pokryciem kosztów leczenia. Dla najbliższych to bardzo trudny czas. Dlatego stworzyliśmy ubezpieczenie na życie oraz na wypadek niezdolności do pracy, które zapewni Tobie i Twoim bliskim wsparcie finansowe w trudnych chwilach.

 

Ubezpiecz się na każdą ewentualność 
»Nawet do 1 000 000 zł w razie niezdolności do pracy
» Na dowolny cel, np. leczenie czy spłatę kredytu
»Aż do 10 osób objętych ochroną w ramach Twojej polisy