Jak odczytywać oznakowania na wyrobach z plastiku

Czy zdajecie sobie sprawę z iloma różnorodnymi typami plastiku stykacie się w codziennym życiu? 

W zależności od jego gęstości i struktury wytwarzane są różne rodzaje plastiku, które mają odmienny sposób wykorzystania i wpływu na organizm.

Infografika – greensign.pl