Rodzina 500 plus – program po nowelizacji

Rozszerzona wersja Programu Rodzina 500 plus obejmująca bezwzględnie wszystkie dzieci do 18 roku życia obowiązuje od 1 lipca 2019. Świadczenie przysługuje każdej rodzinie posiadającej dzieci, bez względu na jej dochody.

Od 1 lipca 2019 uproszczone wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu rządowego empatia.mpips.gov.pl, bankowości elektronicznej i portalu PUE ZUS.  Z kolei od 1 sierpnia 2019 przyjmowane będą wnioski składane osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. 

zdjęcie:www.gov.pl

 

Wnioski o 500 plus na pierwsze dziecko najlepiej złożyć w terminie od 1 lipca 2019 do 30 września 2019, wtedy bowiem świadczenie 500 plus zostanie wypłacone wraz z wyrównaniem od lipca do najpóźniej 31 października 2019. Wnioski złożone w późniejszym terminie obejmą jedynie miesiąc w którym zostały dostarczone do urzędu, a wypłata świadczenia nastąpi w przeciągu trzech miesięcy od tej daty.

Rodzice, którzy korzystają już ze świadczenie na drugie i kolejne dziecko wnioskując o 500 plus na

pierwsze dziecko składają od 1 lipca jeden wspólny wniosek.

Rodzice, którym urodziło się dziecko będą mieli 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Pieniądze otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

 

Nowelizacja ustawy o Programie Rodzina 500 plus wprowadza jednak więcej korzystnych zmian, i tak:

  • Od 1 lipca 2019 nie ma potrzeby dostarczania zaświadczenia o alimentach, samotny rodzic może złożyć wniosek o 500 plus niezależnie od otrzymywanego wsparcia od ojca lub matki dziecka.
  • Od 1 lipca 2019 prawo do świadczenia będą miały również dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, np. w domu dziecka albo pogotowiu opiekuńczym.

 

Informację o przyznaniu świadczenia 500 plus od 1 lipca 2019 można otrzymać drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail  lub odebrać decyzję osobiście), nieodebrana informacja/decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzyma jego wypłaty.

 

więcej informacji www.gov.pl

 

“Program “Rodzina 500+” jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet. W 2015 roku łączne wydatki budżetu państwa na rzecz rodzin wyniosły 1,78 proc. Produktu Krajowego Brutto. W 2017 roku wyniosły one już 3,11 proc. PKB. Jest to wzrost o 75 proc.
Program Rodzina 500+ realizuje trzy podstawowe cele: wpływa na wzrost liczby urodzeń (współczynnik dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 roku do 1,45 w 2017 roku) ogranicza ubóstwo, w szczególności wśród dzieci (w latach 2015-2017 ubóstwo skrajne spadło z 6,5 do 4,3 proc.) oraz stanowi inwestycję w rodzinę.
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.
Rozszerzona formuła Programu pozwala na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki państwa wobec rodzin.”
źródło:https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus