Żłobek Akademicki WSG „Uniwersytet Dziecięcy”

Nasz Żłobek jest kameralną placówką, która na pierwszym miejscu stawia sobie przede wszystkim dobro dziecka. Praca Żłobka ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby oraz wszechstronny rozwój. Szczególną uwagę kładziemy na szacunek dla dziecka i jego indywidualności.

Wdrażamy do programu zajęć aktywizujące metody pracy i wspieramy rozwój intelektualny, zainteresowania, zdolności oraz talenty dziecka. Inspirujemy i motywujemy do wdrażania innowacji w wychowaniu i edukacji. Wprowadzamy do programu nowoczesne metody pracy, takie jak: zajęcia muzyczne prowadzone metodą Gordona, metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metodę Batti Strauss, zajęcia artystyczne, elementy integracji sensorycznej, kinezjologię edukacyjną P. Dennisona, metodę aktywności wg M. i Ch. Knillów, metodę malowania 10 palcami Ruth Show, bajkoterapię, pedagogikę zabawy i wiele innych.

Nasz Żłobek usytuowany jest w bezpiecznym, monitorowanym i nowocześnie wyposażonym kampusie Wyższej Szkoły Gospodarki, w malowniczym zakolu Brdy, w sercu Bydgoszczy, przy ul. Garbary 2.

Ściśle współpracujemy ze środowiskiem akademickim Uczelni oraz ze środowiskiem społecznym. Posiadamy wykwalifikowaną, pełną zaangażowania, troskliwą kadrę oraz bezpieczne
i bogato wyposażone sale dla dzieci, a także kolorowy, przyjazny plac zabaw. Zapewniamy cztery smaczne i zdrowe posiłki w ciągu dnia. W ramach czesnego oferujemy konsultacje pedagogiczne, diagnozę logopedyczną oraz psychologiczną, różnego rodzaju warsztaty dla dzieci i rodziców.

Zapraszamy także do korzystania z odpłatnych zajęć dodatkowych, których celem jest przede wszystkim jak najlepsze wspieranie Rodziców i dzieci w ich drodze ku samodzielności
i dorosłości. Oferta żłobka skierowana do dzieci ma stwarzać takie warunki wychowawcze
i edukacyjne, aby maluchy mogły jak najlepiej rozwijać swoje umiejętności, w tym umiejętności komunikowania się. Pragniemy na bieżąco informować o wydarzeniach z życia żłobka, dzielić się naszym doświadczeniem, ale także radościami oraz refleksją i spostrzeżeniami związanymi z towarzyszeniem dzieciom w tym pierwszym, ale jakże ważnym etapie edukacji poza domem. Jesteśmy otwarci na współpracę. Serdecznie zapraszamy!

ŻŁOBEK AKADEMICKI WSG 
UNIWERSYTET DZIECIĘCY

www.zlobek.byd.pl

mail: [email protected]

tel. 52/567 07 96 lub 510 265 200

Bydgoszcz, ul.Garbary 2