Czy rynek pracy w Bydgoszczy jest dobrym miejscem na rozpoczęcie kariery zawodowej?

Bydgoszcz to największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Uznaje się, że to bardzo dobre miejsce dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę. Lokalny rynek pracy zapewnia bardzo szerokie możliwości i liczne perspektywy rozwoju. Nic więc dziwnego, że do Bydgoszczy ściągają pracownicy, którzy stawiają swoje pierwsze kroki na rynku pracy.

 

architekt w trakcie pracy

.

Praca w Bydgoszczy – czy warto rozpocząć tu swoją karierę zawodową?

Bydgoszcz może być bardzo atrakcyjnym miastem, jeśli chodzi o początki kariery zawodowej. Ostateczną decyzję należy jednak podjąć, opierając się o wiele istotnych czynników, takich jak branża, posiadane umiejętności i doświadczenie, a także – zapotrzebowanie na pracowników konkretnych branż na tutejszym rynku pracy. Oferty pracy znajdziemy między innymi na stronach takich jak GoWork.pl.

Bydgoszcz stanowi bardzo ważny ośrodek przemysłowy, usługowy i technologiczny – nie tylko w skali regionu, ale także w skali kraju. Prężnie działają tu różnego rodzaju branże, między innymi: 

 • przemysł produkcyjny,
 • usługi biznesowe,
 • branża IT,
 • opieka zdrowotna i wiele innych. 

Nie brakuje tu również instytucji edukacyjnych, które pozwalają pracownikom kształcić się w odpowiednim kierunku i wciąż zdobywać nowe umiejętności.

 

Jak wygląda aktualna sytuacja na rynku pracy w Bydgoszczy? 

Stopa bezrobocia to najważniejszy wskaźnik, który świadczy o sytuacji na rynku pracy w Bydgoszczy. W marcu 2022 roku w całej Polsce wynosiła ona 5,4%. W całym województwie kujawsko-pomorskim sytuacja była nieco gorsza – wskaźnik bezrobocia oscylował w granicy 7,6%

Warto jednak podkreślić, że sama Bydgoszcz oznacza się wyjątkowo niskim poziomem bezrobocia – w marcu 2022 roku było to zaledwie 2,3%. Bydgoscy pracodawcy niezmiennie zgłaszają spore zapotrzebowanie na pracowników różnych branż. Śmiało można więc powiedzieć, że Bydgoszcz posiada bardzo perspektywiczny i elastyczny rynek pracy, który wydaje się wręcz stworzony dla osób dopiero rozpoczynających swoją karierę zawodową.

 

Praca w Bydgoszczy – w jakich branżach można tu rozpocząć pracę?

Coroczne badanie Barometru Zawodów wskazuje, że lista zawodów deficytowych w Bydgoszczy jest bardzo długa. Czym są zawody deficytowe? Otóż, są to zawody, w przypadku których liczba kandydatów chętnych do pracy jest mniejsza niż ofert pracy

Na bydgoskim rynku pracy w najlepszej sytuacji są osoby, które planują rozpoczęcie kariery zawodowej na stanowisku:

 • pielęgniarki lub położnej,
 • ślusarza,
 • elektryka,
 • elektromechanika,
 • elektromontera,
 • przetwórcy mięsa i ryb. 

Można powiedzieć, że osoby poszukujące zatrudnienia w powyższych branżach, mają bardzo duże szanse na natychmiastowe znalezienie pracy. Dzięki temu mogą zdobywać doświadczenie zawodowe, nowe kwalifikacje i umiejętności

 

Duże zapotrzebowanie na nowych pracowników zgłaszane jest również przez branżę:

 • budowlaną – firmy chętnie zatrudniają betoniarzy, zbrojarzy, brukarzy, murarzy, tynkarzy, operatorów i mechaników, pracowników robót wykończeniowych oraz niewykwalifikowanych pracowników budowlanych,
 • IT – pracę w Bydgoszczy bez najmniejszego problemu powinni znaleźć analitycy, testerzy i operatorzy oprogramowania, pracownicy sprzedaży internetowej, projektanci baz danych, programiści, graficy, informatycy oraz administratorzy stron internetowych,
 • kreatywną – w mieście wciąż powstają liczne agencje marketingowe i kreatywne, które poszukują do pracy osób młodych, twórczych i pomysłowych,
 • edukacyjną,
 • mundurową,
 • medyczną,
 • finansową. 

Zatrudnienie w Bydgoszczy powinny znaleźć także osoby, które pierwsze kroki w życiu zawodowym chcą stawiać w pracy kierowcy, piekarza, sprzedawcy, kasjera. 

 

Praca w Bydgoszczy – jak zwiększyć swoje szanse na znalezienie zatrudnienia?

Osoby, które dopiero wkraczają na rynek pracy, bardzo często mają problem ze znalezieniem pierwszego stanowiska. Wszystko dlatego, że pracodawcy wymagają doświadczenia, którego potencjalny pracownik zwyczajnie nie posiada. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem jest staranie się o płatne lub bezpłatne staże w uznanych firmach. To doskonała okazja do praktycznej nauki zawodu, podniesienia swoich kwalifikacji, zdobycia cennych umiejętności oraz zwiększenia szans na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia w przyszłości.

 

 


ARTYKUŁ SPONSOROWANY