Green Garden – Przedszkole Niepubliczne

Szanowni Państwo, jeśli chcecie aby Wasze dziecko  

 

  • rozwinęło samodzielność i wiarę we własne siły,
  • wypracowało zamiłowanie do ciszy i porządku,
  • wypracowało postawę posłuszeństwa opartego na swobodnej decyzji, a nie na zewnętrznym przymusie,
  • uniezależniło się od nagrody,
  • nabyło postawę wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
  • było zainteresowane rzeczywistością i otaczającym je światem,
  • miało poczucie własnej wartości,
  • było kreatywne, pracowite i skoncentrowane na działaniu,
  • miało ukształtowaną postawę proekologiczną i pokojową,

 

to doskonale trafiliście,

Przedszkole Green Garden to miejsce w którym najważniejszy jest rozwój Państwa dziecka, by żyjąc w zgodzie z fundamentalnymi wartościami jakimi są miłość, dobro, wolność prawda, piękno, brało odpowiedzialność za siebie i innych.

 

Pragniemy rozwijać talenty każdego dziecka, aby umiejętnie dzieliło się nimi z otaczającym go światem.

 

Wizja naszego przedszkola oparta jest na mocnym fundamencie zasad etyki. Pragniemy stworzyć przedszkole, gdzie dzieci doświadczą akceptacji i będą traktowane z miłością wypływającą z miłości bliźniego, będą  chwalone za swoje osiągnięcia. Wierzymy, że na takiej podstawie możemy budować przedszkole, w którym dziecko nie tylko zdobywa wiedzę, rozwija umiejętności, ale gdzie jest kształtowany jego charakter.

 

U NAS REKRUTACJA TRWA CAŁY ROK!!!

SPRAWDŹ ILE RADOŚCI MOŻEMY SPRAWIĆ TWOJEMU DZIECKU

  tel. 603 189 996

greengarden.edu.pl

Przedszkole Niepubliczne „Green Garden”

85-131 Bydgoszcz, ul. Wały Jagiellońskie 14