UNIHOKEJ – UCZY, BAWI, WYCHOWUJE!

„UNIHOKEJ – UCZY, BAWI, WYCHOWUJE!”

Idea ta skierowana jest do rodziców dziewcząt i chłopców począwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Ścisła współpraca między Młodzieżowym Domem Kultury nr 4, a Szkołą Podstawową nr 2 w Bydgoszczy pozwoliła na stworzenie miejsca, w którym dzieci, jak i rodzice mogą budować więzi emocjonalne i społeczne.

Planujemy i organizujemy życie pozaszkolne młodzieży, angażujemy naszych członków do różnorodnych form aktywności, od gier i zabaw dostosowanych do wieku i sprawności do uczestnictwa w imprezach sportowych lokalnych jak i o zasięgu krajowym.

Zajęcia odbywają się na początku w grupach koedukacyjnych, na których w początkowej fazie uczniowie wraz z rodzicami poznają podstawowe elementy gry w unihokeja (tj. różne sposoby trzymania kija, poruszania się po boisku z piłka i bez piłki, podania, przyjęcie, strzały). W tym momencie prowadzący zajęcia, w takim samym stopniu zachęca i motywuje, zarówno dzieci jak, i rodziców do aktywnego działania. W kolejnym etapie, po nabyciu podstawowych wiadomości i umiejętności, uczestnicy stają się członkami grupy, zespołu, drużyny, i biorą udział w współzawodnictwie w formie zabaw. Rodzice i dzieci pełnią tam rolę równorzędnych uczestników. Następnie, kiedy zakres wiadomości i umiejętności gry w unihokeja jest większy rodzice zaczynają pełnić rolę instruktora. Pracują samodzielnie z małymi grupkami uczestników (nie zawsze są to własne dzieci), a prowadzący zajęcia zaczyna pełnić rolę koordynatora. W tym momencie zaczynamy wprowadzać elementy małej rywalizacji pomiędzy grupami o to, która grupa wykonała zadanie poprawnie. Ostatnim etapem jest rywalizacja w formie gry uproszczonej i właściwej. Rodzic zaczyna pełnić rolę trenera, motywuje swój zespół do współpracy, zaangażowania i postawy fair-play.

 

Uczniowski Klub Sportowy „Śródmieście”

przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy

 ul. Dworcowa 82, Bydgoszcz

tel: 667-699-725

e-mail: [email protected]

www.cyklo.bydg.pl/uks

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner