Świat Oczami Młodych – Konkurs Plastyczny na Projekt Znaczka Pocztowego

 

Fundacja Banku Ochrony Środowiska i Poczta Polska S.A. zapraszają do udziału w konkursie „Świat Oczami Młodych”

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 19 lat
Prace konkursowe należy zgłaszać za pośrednictwem szkół i domów kultury.„Przywróćmy tradycyjne sady” to hasło trzeciej edycji konkursu na projekt znaczka pocztowego.

 

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczniów projektu znaczka pocztowego, który przedstawiać będzie sady ze starymi odmianami drzew owocowych, uprawiane metodami ekologicznymi, ograniczającymi negatywny wpływ na środowisko, zgodnie z ideą „Przywróćmy tradycyjne sady”. 

JAK PRZEBIEGA KONKURS?

1. ETAP WEWNĘTRZNY
Koordynator na terenie swojej placówki zorganizuje zajęcia dotyczące tradycyjnych sadów oraz wewnętrzny konkurs, w którym zostaną wyłonione maksymalnie trzy najlepsze prace. Etap kończy się przesłaniem raportu z przeprowadzonych zajęć i konkursu.

2. ETAP ZEWNĘTRZNY
Koordynator przesyła trzy najlepsze prace organizatorom konkursu „Świat oczami młodych”.

Rejestracja szkół i domów kultury trwa do 19 marca 2019 roku. Prace konkursowe będą przyjmowane do 14 maja 2019 roku.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 10.000 zł.

Trzy najlepsze projekty wraz z nazwiskami ich autorów znajdą się na znaczkach wydanych w nakładzie po 100 tys. egzemplarzy. Będą one dostępne w każdej placówce pocztowej.

 

STRONA KONKURSU:http://oczamimlodych.pl/