WAKACYJNE PLACE ZABAW

Wakacyjne place zabaw w tym roku również zagoszczą na bydgoskich osiedlach. Na dzieci czekać będą animatorzy, którzy zaproszą dzieci do udziału w zajęciach plastycznych, muzycznych czy sportowych. Rodzice wraz z dziećmi będą mogli też wziąć udział w grach i zabawach rodzinnych które budują wieź z dzieckiem.Animatorzy w te wakacje pojawią się na 15 osiedlach, zajęcia odbywać się będą rano – od 10.00 do 13.00 lub popołudniu od 15.00 do 18.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny, ale wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego!

Zapraszają Urząd Miasta Bydgoszczy, Bydgoskie Rady Osiedli, Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, straż miejska, a także bydgoskich szkół, skierowana do dzieci i młodzieży do lat 15.

 

www.borpa.bydgoszcz.pl