Wszystko co należy wiedzieć o urlopie ojcowskim

Narodziny nowego członka rodziny to wyjątkowy czas dla rodziców. Pierwszy rok życia dziecka jest niezwykle ważnym etapem w jego rozwoju. Dlatego w tym czasie nic nie liczy się bardziej niż jak najczęstsze przebywanie z maluchem. Kobietom w tym przypadku przysługuje urlop macierzyński. Czy tatusiowie też mogą liczyć na podobne udogodnienia? Okazuje się, że tak. Dzięki polityce prorodzinnej mężczyźni uzyskali możliwość skorzystania z urlopu ojcowskiego. W tym artykule poruszamy najważniejsze kwestie dotyczące tego świadczenia.

 

Urlop ojcowski w prawie pracy

Urlop ojcowski przysługuje każdemu ojcu – pracownikowi w wymiarze dwóch tygodni zgodnie z art. 182 [3] kodeksu pracy. Zatrudniony tata musi wykorzystać to świadczenie w ciągu pierwszych 12 miesięcy życia dziecka (w latach ubiegłych ojcowie mieli na to 24 miesiące). Prawo do skorzystania z urlopu posiadają także ojcowie, którzy przysposobili dziecko.

Ilość dni wolnych od pracy, która przysługuje w ramach urlopu ojcowskiego, nie może przekraczać 14 dni. Urlop nie musi być wykorzystany jednorazowo. Pracownicy mogą wnioskować o mniejszy wymiar świadczenia. Należy jednak mieć na uwadze, że jedna z części nie może wynosić mniej niż tydzień. Warto pamiętać, że do okresu urlopowego wliczane są także soboty i niedziele oraz inne wolne od pracy dni.

Czas trwania świadczenia jest w 100% płatny. Za okres, który pracownik przebywał na urlopie, pracodawca jest zobowiązany do wypłaty pełnego wynagrodzenia.

Co z innym urlopem?

Tego rodzaju świadczenie jest udzielane niezależnie od urlopu macierzyńskiego, tacierzyńskiego czy rodzicielskiego. W związku z urodzeniem się dziecka każdemu mężczyźnie przysługują 2 dni wolne od pracy. Jest to tzw. urlop okolicznościowy, który także nie ma wpływu na świadczenie ojcowskie. Warto mieć na uwadze fakt, że niewykorzystany w odpowiednim czasie urlop ojcowski przepada.

Wniosek o urlop ojcowski

Pracownik, który chce skorzystać z tego rodzaju urlopu, jest zobowiązany do złożenia odpowiedniego wniosku u pracodawcy. Oświadczenie informujące o planowanym wykorzystaniu świadczenia wraz z niezbędnymi dokumentami musi znaleźć się u przełożonego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu.

Najważniejsze informacje, które powinny pojawić się we wniosku to:

  • imię i nazwisko pracownika,
  • okres podczas którego będzie wykorzystywany urlop.

Do wniosku konieczne jest także dołączenie następujących dokumentów:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  • jeżeli wniosek dotyczy udzielenia urlopu na dziecko przysposobione, pracownik potrzebuje kopię prawomocnego postanowienia o przysposobieniu dziecka,
  • oświadczenie pracownika z informacją czy korzystał z urlopu ojcowskiego lub jego części,
  • kopię prawomocnej decyzji sądu o odroczeniu obowiązku szkolnego, jeżeli wniosek dotyczy dziecka, wobec którego została podjęta taka decyzja.

Dokumenty, które należy dołączyć oraz treść wniosku znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.

Chcesz poznać więcej informacji na temat wniosku o urlop ojcowski?

Zajrzyj na https://kapitalni.org/pl/artykuly/urlop-ojcowski 

lub sprawdź aktualne zmiany w prawie pracy na https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/004386

Urlop ojcowski – kto może z niego skorzystać?

Jak sama nazwa wskazuje z urlopu ojcowskiego, może skorzystać wyłącznie ojciec. Niezwykle ważne jest to, że mężczyzna nie musi pozostawać w związku małżeńskim z matką dziecka, aby skorzystać z tego rodzaju świadczenia. Do skorzystania z urlopu są uprawnieni wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Od kilku lat taką możliwość posiadają także ojcowie, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe.

Urlop ojcowski to jeden z nielicznych przywilejów, który przysługuje ojcu nowo narodzonego dziecka. Dzięki temu udogodnieniu mężczyźni mogą spędzić czas ze swoją pociechą i poświęcić go na budowanie i zacieśnianie więzi rodzinnych. Warto dodać, że wolne od pracy przysługuje ojcom niezależnie od tego, czy matka podjęła decyzję o skorzystaniu z urlopu macierzyńskiego.

 


REKLAMA

 

 

ZOBACZ TAKŻE

Formalności po urodzeniu dziecka – co należy załatwić? O czym trzeba pamiętać?

Nie tylko o fotelik chodzi, czyli bezpieczeństwo dziecka w samochodzie.

Każdy Tata jest dla dziecka mistrzem świata!

 

 

 

 


ARTYKUŁ PARTNERSKI – WSPÓŁPRACA REKLAMOWA, Publikacja 2 sierpnia 2019

 

 

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner